آرشیو سخنان حکیمانه

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

به نام خدا

************************************************************

اگر چهار تکه نان داشته باشید و شما پنج نفر باشید
، کسی که اصلاً از مزه آن نان
خوشش نمی آید ، مادر است!

************************************************************
یا درست حرف بزن یا عاقلانه
سکوت کن
************************************************************
اگر هر کس به اندازه عملش
حرف می زد
دنیا را سکوت بر می داشت !

************************************************************
یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان
است!

************************************************************

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را
جوان
  می سازد !


************************************************************


زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد !


************************************************************

امید همچون خون در روان آدمیست که اگر نباشد گامی به پیش نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون می سازد  !

************************************************************

ما انسانها اینطور آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی خواهیم ماند

ولی قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود راضی می شویم و حتی خوشحال می گردیم لیکن اگر بفهمیم

که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم !!!

************************************************************

دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دوبرابر می‌کند و از بدبختی می‌کاهد!

************************************************************

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است!!

************************************************************

هرچند وقت يكبار خودت را از خودت طلب كن، شايد گم شده باشی...

 

   ************************************************************

درباره آدمها از سوالاتي که مي‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهايي که مي‌دهند!!!

   ************************************************************

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو.

   ************************************************************

با پول میشود خانه خرید ولی آشیانه را نه،

می توان رختخواب خرید ولی خواب را نه،

می توان ساعت خرید ولی زمان را نه،

می توان مقام خرید ولی احترام را نه،

می توان کتاب خرید ولی دانش را نه،

می توان دارو خرید ولی سلامتی را نه،

می توان خانه خرید ولی زندگی را نه،

می توان قلب خرید، ولی عشق را نه....

   ************************************************************